قشنگ است...

به یادهم اگرباشیم قشنگ است
به شانه بارهم بردیم قشنگ است
دراین دنیاکه پایانش مرگ است
برای همدیگه مردن قشنگ استقلب

/ 2 نظر / 22 بازدید
morvarid

اوخییییییییییییییییییییییییی غزیزم

مارال

[ماچ]همیشه همه چیز قشنگه[سبز]