:-(

زنـــــــان موجوداتِ عجیبـــــــــی هستنــد مــقاوم جلـــــــــوه می کننــد در حالیـــــــــــــــــکه . . . کوچکــــــــــتریـن مشکل را دوام نمی آورنـد ســــــاده ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 82 بازدید

تبسم تو...

نام تــــــــــــو  زیباترین واژه ی شعرم  حرفــــــــــــــــ تو  رویـــــــــایی ترین لحظه های من رنگتـــــــــــــ  به سرخی غروبــــــــ  می خواهم تبسمتــــــ را  بر پر زاغ هـــــــــــا نقاشی کنــــــــــــم...  تبسمتـــــ ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 53 بازدید
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
21 پست