با دلخوری و افسوس به گیله مرد میگم : خیلی کلافه ام ، دارم گیج می شم!

 

گیله مرد با همون قیافه ی آروم با تعجب میپرسه : چطور مگه ؟!

 

با بی حوصلگی میگم : نمی دونم ، تو بهم بگو ؛ این یه قانونه ؟

 

این یه قانونه که کمترین محبتها رو از کسانی می بینیم که بیشترین

 

محبتها روبهشون کردیم

 

و بیشترین محبتها رو از کسانی می بینیم که کمترین محبت و توجه را بهشون

 

داشتیم !

 

گیله مرد پس از لحظه ای تامل میگه : هر عملی ، عکس العملی داره ، حالا

 

سوال اینه که کسی هست که همین نظر رو درباره تو داشته باشه ؟!

 

با تعجب میگم مثلن کی ؟ حداقل در مورد من محاله چنین موردی وجود داشته

 

باشه !

 

انگشت اشاره اش رو بهم نشون میده و به بالا اشاره میکنه !

 

کمی تامل میکنم ، تابحال اینطوری به موضوع نگاه نکرده بودم ... دفاعی ندارم

 

از خودم کنم ...

 

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد